• TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI
  • ORMAN HUKUKU
  • KAMULAŞTIRMA DAVALARI
  • FİİLİ EL ATMADAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI
  • HUKUKİ EL ATMADAN KAYNAKLI DAVALAR
  • ECRİMİSİL DAVALARI
  • İMAR DAVALARI
  • KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞAZLIKLAR
  • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER
  • GAYRİMENKUL HUKUKUNA İLİŞKİN DİĞER SÖZLEŞMELER