• ATAMA VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLI İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI
  • İDARENİN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVALARI
  • İMAR DAVALARI VE İMAR MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR
  • HUKUKİ EL ATMADAN KAYNAKLANAN DAVALAR